futurity

SLIDE STORY Day 9 by Andrea Bonaga production

ITALIAN CHAMPIONSHIP Paolo Ciciani IRHA LTD NON PRO CHAMPION 2015

ITALIAN CHAMPIONSHIP Gianmarco Schiatti IRHA INT NON PRO CHAMPION 2015

SLIDE INTERVIEW Valentina Monti IRHA Non Pro Champion 2015